Bestuur

Ylva Bruinsma-Heslinga

algehele leiding

Functie Voorzitter

E-mail ylva.bruinsma@xs4all.nl

Telefoon (06) 22458906

Aimée Postuma-Smit

algemene- en ledenadministratie – via info@tennisclubwitmarsum.nl

Functie Secretaresse

E-mail aimee.postuma@hetnet.nl

Telefoon 06 51891216

Sjoerd Kooistra

algemeen lid en baancommissaris

Functie Lid

E-mail kooistra.sjoerd@hotmail.com

Telefoon (0517) 53 19 80

Jacqueline Vissers

Financiën

Functie Penningmeester

E-mail vissers.kleinjan@gmail.com

Telefoon 0517 854039

Willemien Huisman

Website en sponsoring

Functie Lid

E-mail willemienh@outlook.com

Telefoon 0517 234248

 

Wedstrijdcommissie

Michel Dil

Telefoon (0517) 57 92 93

Rudie Nauta

Telefoon (0517) 53 21 77

Doeko Visser

Telefoon (0517) 53 20 67

Gosse Huisman

Telefoon 0517 531275

 

Trainer

Sybren van Bethlehem

Wanneer iemand aan een bepaald onderdeel extra aandacht wil besteden is het ook mogelijk om één of meerdere privélessen bij Sybren te boeken. Kijk ook op continutennis.nl

 

Baancommissaris

Sjoerd Kooistra

Telefoon (0517) 53 19 80

 

Competitieleider (VCL)

Clarie Waterlander

Telefoon (0517) 53 18 91

 

Kantine

Yvonne Alen

Telefoon 0517 532480