Tennissen – het kan weer! Afspraken & regels (update 16 juni)

We mogen weer los op de tennisbaan. Na de jeugd is het nu ook mogelijk voor senioren om weer een balletje te slaan; onder een aantal voorwaarden en die leggen we in hier aan jullie uit.
 

Update 16 juni
Inmiddels zijn velen van ons weer lekker ingespeeld, wat is het fijn om weer te mogen tennissen! Even een korte update.
* De Clubkampioenschappen zijn begonnen. Degenen die hier aan mee doen kunnen -alleen voor deze wedstrijden- de baan voor 2 uur reserveren. De indeling is gemaild en gedeeld op Facebook. 
* Kantine blijft dicht: sportkantines kunnen volgens de richtlijnen met ingang van 1 juli open als ze voldoen aan alle voorwaarden en regels. Het is voor onze club, met een heel kleine kantine niet of nauwelijks mogelijk om aan horeca-richtlijnen te voldoen. Vandaar dat we besloten hebben om de kantine gesloten te houden tot in ieder geval 1 september. 
 

 
Zoals jullie inmiddels weten hebben we te maken met de richtlijnen van overheid en KNLTB. Op basis hiervan zijn afspraken en voorschriften gemaakt, die we met elkaar moeten naleven.
 
Tennissen
Tennissen is vanaf 11 mei ook toegestaan voor senioren. Dat is van toepassing in twee situaties, in een lesgroep (die we met ingang van 20 mei ook weer opstarten) en bij vrij tennissen. Als je vrij wilt tennissen gelden de volgende afspraken:
* Je bent verplicht digitaal te reserveren (via de KNLTB-app, zie hieronder), zonder reservering mag je niet spelen
* Vrij spelen mag met maximaal 4 spelers op een baan – er mag sinds 21 mei weer gedubbeld worden
* 1,5 m afstand houden is ook op de tennisbaan van toepassing
* Je houdt je aan de KNLTB-regels voor wat betreft hygiëne. In de poster in deze mail staan de regels. Daarnaast gaan we ervan uit dat je na gebruik van de tennisbaan de deurklinken en andere oppervlakte die je aangeraakt hebt, schoonmaakt (materiaal staat klaar).
* Het clubhuis is niet toegankelijk behalve om verlichting aan/uit te zetten. Toiletgebruik is alleen in hoge nood toegestaan, waarna het moet worden schoongemaakt.
Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag en het volgen van de richtlijnen. We willen voorkomen dat er na een controle een sluiting dreigt of boetes worden uitgedeeld aan mensen die zich niet aan de regels houden.  Maar met elkaar kunnen we daar ongetwijfeld goed mee omgaan.  
 
Digitaal reserveren/afhangen via de KNLTB-app
Om het aantal bewegingen te beperken en zicht te houden op het gebruik, schrijft de KNLTB voor dat we digitaal banen reserveren. Hier gaan we de KNLTB-app voor gebruiken (deze mogen we 3 maanden gratis proberen). Deze kun je eenvoudig op je telefoon installeren.
Voor het reserveren hebben we een paar basisafspraken gemaakt, zodat er ruimte is voor alle leden om te spelen:
* Je kunt maximaal 6 dagen van tevoren reserveren
* Maximale tijd om te reserveren is een uur.
Met de camping maken we aparte afspraken over het reserveren van de banen voor introducees.
Mocht het niet lukken met de app, dan kun je Fenneke, Piet of Aimée vragen om hulp.
 
Tot slot
We zijn enorm blij dat het weer mogelijk is om te spelen. Nog niet zo vrij als we gewend zijn, maar hopelijk worden de afspraken stap voor stap losser. Daar dragen we zelf ook aan bij door goed aan de afspraken mee te werken.
Clubactiviteiten zoals de instuif en toernooien kunnen we nog niet opstarten, maar zodra er ruimte voor is, gaan we hier natuurlijk mee aan de slag. We houden jullie op de hoogte!
 
Allereerst, veel tennisplezier en tot ziens op de baan!