Update van het bestuur

Beste leden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Het nieuwe tennisseizoen komt er al snel weer aan, nog een paar weken tot we weer op de baan staan voor de competitie, de lessen of om zomaar even lekker een balletje te slaan. De hoogste tijd voor een update!
 
Jaarvergadering – 11 maart 2020
 
In je mail vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering 2020 van TCW. Deze houden we op 11 maart 2020 in de kantine van Camping Mounewetter. Ook hebben we de notulen van de jaarvergadering 2019 en het jaarverslag daarin bijgevoegd. Jullie zijn van harte welkom op de 11e om mee te praten en te denken over het reilen en zeilen en de toekomst van TCW.
 
Contributie en KNLTB-passen
 
Op de uitnodiging voor de jaarvergadering vind je de informatie met betrekking tot de contributie 2020. Graag de contributie voor dit jaar vóór 1 april 2020 overmaken. Even ter herinnering: senioren € 80,-, junioren € 50.-, pupillen/welpen € 100,- (pupillen/welpen is inclusief lesgeld) en studentleden (mits als zodanig aangemeld) € 40.-. Het bedrag graag overmaken voor 1 april naar rek.nr. NL84 RABO 0371 5065 06 t.n.v Tennisvereniging Witmarsum onder vermelding van je naam.
 
De KNLTB-tennispassen 2019/2020 zijn vorig jaar uitgereikt. Deze passen zijn 2 jaar geldig. Mocht je de pas zijn kwijtgeraakt, dan kun je contact opnemen met Aimée.  
 
Tennislessen
 
Dit jaar worden de lessen weer verzorgd door Tennisacademie Friesland, met als trainer Frank van der Zee. De inschrijving loopt in tegenstelling tot eerdere jaren via de vereniging en niet via een portal van de tennisschool. Jullie ontvangen binnenkort bericht over de tennislessen, de nieuwe opzet van de jeugdlessen en hoe je je aan kunt melden. Mocht je in de tussentijd vragen hebben, mail ons even via info@tennisclubwitmarsum.nl  mailto:info@tennisclubwitmarsum.nl  of app even naar Willemien/de lesgroepapp van vorig jaar.
 
Acties – NLdoet en Poiesz Jeugdsponsoractie
 
Zoals altijd proberen we ook dit jaar om met acties extra inkomsten voor de club te regelen. Er staan er nu twee op de rol:
# NLdoet – op 14 maart gaan we weer meedoen met de grootste vrijwilligersdag van Nederland. We gaan klussen, verven en schoonmaken. Dit doen we met een bijdrage van het Oranjefonds. Je bent van harte om te komen helpen vanaf 9.00 uur.
# Poiesz Jeugdsponsoractie – dit jaar doen we weer mee met de Poiesz Jeugdsponsoractie en doen we ons best zoveel mogelijk muntjes te verzamelen. Enorm fijn als jullie ook de muntjes in de koker van TCW doen; we sparen voor jeugdnetten en zoals altijd, alle kleine beetjes helpen :-).  Vast bedankt!
 
Tot slot
Veel informatie over TCW, lidmaatschap, activiteiten etc. vind je op hier onze website. En zoals altijd, mocht je vragen hebben, laat het ons gewoon even weten.
We hebben enorm veel zin in het nieuwe tennisseizoen en we hopen jullie allemaal weer op de baan te treffen.
 
Het bestuur van TCW
 
Aimée, Sjoerd, Ylva, Jacqueline en Willemien