slide_new1 slide_new2 slide_new3

Nieuws

We mogen weer los op de tennisbaan. Na de jeugd is het nu ook mogelijk voor senioren om weer een balletje te slaan; onder een aantal voorwaarden en die leggen we in hier aan jullie uit.
 

Update 16 juni
Inmiddels zijn velen van ons weer lekker ingespeeld, wat is het fijn om weer te mogen tennissen! Even een korte update.
* De Clubkampioenschappen zijn begonnen. Degenen die hier aan mee doen kunnen -alleen voor deze wedstrijden- de baan voor 2 uur reserveren. De indeling is gemaild en gedeeld op Facebook. 
* Kantine blijft dicht: sportkantines kunnen volgens de richtlijnen met ingang van 1 juli open als ze voldoen aan alle voorwaarden en regels. Het is voor onze club, met een heel kleine kantine niet of nauwelijks mogelijk om aan horeca-richtlijnen te voldoen. Vandaar dat we besloten hebben om de kantine gesloten te houden tot in ieder geval 1 september. 
 

 
Zoals jullie inmiddels weten hebben we te maken met de richtlijnen van overheid en KNLTB. Op basis hiervan zijn afspraken en voorschriften gemaakt, die we met elkaar moeten naleven.
 
Tennissen
Tennissen is vanaf 11 mei ook toegestaan voor senioren. Dat is van toepassing in twee situaties, in een lesgroep (die we met ingang van 20 mei ook weer opstarten) en bij vrij tennissen. Als je vrij wilt tennissen gelden de volgende afspraken:
* Je bent verplicht digitaal te reserveren (via de KNLTB-app, zie hieronder), zonder reservering mag je niet spelen
* Vrij spelen mag met maximaal 4 spelers op een baan – er mag sinds 21 mei weer gedubbeld worden
* 1,5 m afstand houden is ook op de tennisbaan van toepassing
* Je houdt je aan de KNLTB-regels voor wat betreft hygiëne. In de poster in deze mail staan de regels. Daarnaast gaan we ervan uit dat je na gebruik van de tennisbaan de deurklinken en andere oppervlakte die je aangeraakt hebt, schoonmaakt (materiaal staat klaar).
* Het clubhuis is niet toegankelijk behalve om verlichting aan/uit te zetten. Toiletgebruik is alleen in hoge nood toegestaan, waarna het moet worden schoongemaakt.
Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag en het volgen van de richtlijnen. We willen voorkomen dat er na een controle een sluiting dreigt of boetes worden uitgedeeld aan mensen die zich niet aan de regels houden.  Maar met elkaar kunnen we daar ongetwijfeld goed mee omgaan.  
 
Digitaal reserveren/afhangen via de KNLTB-app
Om het aantal bewegingen te beperken en zicht te houden op het gebruik, schrijft de KNLTB voor dat we digitaal banen reserveren. Hier gaan we de KNLTB-app voor gebruiken (deze mogen we 3 maanden gratis proberen). Deze kun je eenvoudig op je telefoon installeren.
Voor het reserveren hebben we een paar basisafspraken gemaakt, zodat er ruimte is voor alle leden om te spelen:
* Je kunt maximaal 6 dagen van tevoren reserveren
* Maximale tijd om te reserveren is een uur.
Met de camping maken we aparte afspraken over het reserveren van de banen voor introducees.
Mocht het niet lukken met de app, dan kun je Fenneke, Piet of Aimée vragen om hulp.
 
Tot slot
We zijn enorm blij dat het weer mogelijk is om te spelen. Nog niet zo vrij als we gewend zijn, maar hopelijk worden de afspraken stap voor stap losser. Daar dragen we zelf ook aan bij door goed aan de afspraken mee te werken.
Clubactiviteiten zoals de instuif en toernooien kunnen we nog niet opstarten, maar zodra er ruimte voor is, gaan we hier natuurlijk mee aan de slag. We houden jullie op de hoogte!
 
Allereerst, veel tennisplezier en tot ziens op de baan!
 

Wat een heerlijk nieuws: de jeugd mag binnenkort de baan op! 

Het kabinet heeft de maatregelen wat versoepeld, zodat kinderen en jongeren tot en met 18 jaar vanaf 29 april buiten met elkaar mogen sporten. Dat is goed nieuws.  Want sporten is gezond, zowel fysiek als mentaal en dat hebben we juist nodig in deze tijd.

En we gaan dus weer los in Witmarsum!

Je tennisleraar Frank vd Zee staat te springen om de baan op te gaan.  We hopen dat jullie weer zin hebben om te gaan spelen!

Alle jeugdleden die deze zomer de tennislessen weer gaan oppakken en nieuwe jeugdleden die tennis eens willen proberen, starten met een proefles. Dit geldt dus voor kinderen die eerder les hebben gehad, maar ook voor nieuwe kinderen, broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes. Deze proefles is vrijblijvend en kosteloos. Rackets zijn eventueel te leen.

Een van de coronarichtlijnen is dat we moeten weten wie er naar de vereniging komen. Daarom moet iedereen zich wel even opgeven voor de proefles. De proefles is op woensdag 6 mei en wel als volgt: 

14.50-15.35 uur;  groep 3 en 4
15.40-16.25 uur:  groep 5 en 6
16.30-17.15 uur:  groep 7 en 8
17.30 -18.15 uur: Voortgezet Onderwijs

Opgeven kan door je naam, geboortedatum en emailadres te mailen naar: info@tennisclubwitmarsum.nl, vóór 2 mei 2020

Aangezien het niet toegestaan is om ouders bij de baan te hebben, stuurt Tennis Academie Friesland alle ouders de vervolginformatie per mail toe.

_______________________________________________________________________

Opgeven voor de tennisles in de komende zomer voor (nieuwe) jeugdleden kan via info@tennisclubwitmarsum.nlDeadline voor opgeven is 9 mei 2020, maar liever zo snel mogelijk! 

Na aanmelden worden de kinderen vervolgens ingedeeld in lesgroepen op basis van leeftijd en niveau. De zomerlessen starten op woensdag 13 mei.  U krijgt de trainingsindeling via de mail toegestuurd. Voor informatie over de training kunt u terecht bij de tennisleraar Frank v.d. Zee (06-832451270) of bij Willemien Huisman (06 51114478)

Hopelijk allemaal te snel op de tennisbaan!

TCW en Tennis Academie Friesland 

Tot onze grote blijdschap mogen we de kinderen t/m 12 jaar vanaf 6 mei weer tennisles aanbieden. Zij en hun ouders krijgen daar vandaag nog bericht over van ons. Er zijn al goede afspraken gemaakt met de trainer (Tennis Academie Friesland) en we houden ons strikt aan de coronabepalingen die ons opgelegd worden door de KNLTB en de overheid.
Onze vereniging heeft twee tennisleden in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Met hen nemen we even persoonlijk contact op. Misschien kunnen zij meetrainen bij een andere club of binnen de eigen club op maat.
 
Wij vinden het als bestuur natuurlijk ontzettend jammer dat de baan voor de rest van onze leden nog niet open mag. Zodra de regels versoepelen, brengen we jullie op de hoogte van de nieuwe bepalingen.
Tot die tijd vinden wij het noodzakelijk om twee hangsloten op de toegangsdeuren te bevestigen. Dit om te voorkomen dat leden, die b.v. deze nieuwsbrief niet lezen, toch gebruik gaan maken van de baan. Wij zijn ons ervan bewust dat dit best onsympathiek over kan komen, maar gaan ervan uit dat eenieder begrijpt waarom we dit zo doen. Het is ons duidelijk gemaakt dat er behoorlijke boetes worden uitgedeeld als we onze leden toch vrij laten tennissen en laten we met elkaar blij zijn dat onze jeugd in ieder geval weer een balletje kan slaan.
 
De competitie is tot nader bericht verplaatst naar het najaar, daarover hebben jullie bericht ontvangen van de verenigingscompetitieleiders. Zodra we antwoord hebben op het hoe en wanneer krijgen jullie bericht.
 
Nog even volhouden tennisliefhebbers, onze tijd komt nog wel.
 
Vriendelijke groeten
 
Het bestuur

Leuke tips voor de jongste jeugd (rood en oranje)

Natuurlijk ook voor de iets oudere jeugd (geel/groen)

En natuurlijk komen ook de senioren aan bod- wel even doorzetten! 😉

Met dank aan Arnoud en de trainers van Tennisacademie Friesland.

Veel plezier allemaal!

 

Beste leden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Het nieuwe tennisseizoen komt er al snel weer aan, nog een paar weken tot we weer op de baan staan voor de competitie, de lessen of om zomaar even lekker een balletje te slaan. De hoogste tijd voor een update!
 
Jaarvergadering – 11 maart 2020
 
In je mail vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering 2020 van TCW. Deze houden we op 11 maart 2020 in de kantine van Camping Mounewetter. Ook hebben we de notulen van de jaarvergadering 2019 en het jaarverslag daarin bijgevoegd. Jullie zijn van harte welkom op de 11e om mee te praten en te denken over het reilen en zeilen en de toekomst van TCW.
 
Contributie en KNLTB-passen
 
Op de uitnodiging voor de jaarvergadering vind je de informatie met betrekking tot de contributie 2020. Graag de contributie voor dit jaar vóór 1 april 2020 overmaken. Even ter herinnering: senioren € 80,-, junioren € 50.-, pupillen/welpen € 100,- (pupillen/welpen is inclusief lesgeld) en studentleden (mits als zodanig aangemeld) € 40.-. Het bedrag graag overmaken voor 1 april naar rek.nr. NL84 RABO 0371 5065 06 t.n.v Tennisvereniging Witmarsum onder vermelding van je naam.
 
De KNLTB-tennispassen 2019/2020 zijn vorig jaar uitgereikt. Deze passen zijn 2 jaar geldig. Mocht je de pas zijn kwijtgeraakt, dan kun je contact opnemen met Aimée.  
 
Tennislessen
 
Dit jaar worden de lessen weer verzorgd door Tennisacademie Friesland, met als trainer Frank van der Zee. De inschrijving loopt in tegenstelling tot eerdere jaren via de vereniging en niet via een portal van de tennisschool. Jullie ontvangen binnenkort bericht over de tennislessen, de nieuwe opzet van de jeugdlessen en hoe je je aan kunt melden. Mocht je in de tussentijd vragen hebben, mail ons even via info@tennisclubwitmarsum.nl  mailto:info@tennisclubwitmarsum.nl  of app even naar Willemien/de lesgroepapp van vorig jaar.
 
Acties – NLdoet en Poiesz Jeugdsponsoractie
 
Zoals altijd proberen we ook dit jaar om met acties extra inkomsten voor de club te regelen. Er staan er nu twee op de rol:
# NLdoet – op 14 maart gaan we weer meedoen met de grootste vrijwilligersdag van Nederland. We gaan klussen, verven en schoonmaken. Dit doen we met een bijdrage van het Oranjefonds. Je bent van harte om te komen helpen vanaf 9.00 uur.
# Poiesz Jeugdsponsoractie – dit jaar doen we weer mee met de Poiesz Jeugdsponsoractie en doen we ons best zoveel mogelijk muntjes te verzamelen. Enorm fijn als jullie ook de muntjes in de koker van TCW doen; we sparen voor jeugdnetten en zoals altijd, alle kleine beetjes helpen :-).  Vast bedankt!
 
Tot slot
Veel informatie over TCW, lidmaatschap, activiteiten etc. vind je op hier onze website. En zoals altijd, mocht je vragen hebben, laat het ons gewoon even weten.
We hebben enorm veel zin in het nieuwe tennisseizoen en we hopen jullie allemaal weer op de baan te treffen.
 
Het bestuur van TCW
 
Aimée, Sjoerd, Ylva, Jacqueline en Willemien
 
Top