slide_new1 slide_new2 slide_new3

Nieuws

Beste leden,                      
 
Het is moeilijk de juiste woorden te vinden om de huidige toestand te duiden. Wie had kunnen bedenken dat de hele wereld komt stil te staan na de uitbraak van een besmettelijk virus. Als de zon ook maar even schijnt, gaan we het liefst natuurlijk naar de tennisbaan om weer eens een balletje te slaan en elkaar te ontmoeten. Iedereen begrijpt gelukkig ook wel dat dat even niet kan.
 
Ook onze tennisclub wordt getroffen door het coronavirus. De competitie is eerst uitgesteld en gaat misschien helemaal niet door. De tennislessen kunnen pas weer starten als ons complex weer in gebruik genomen mag worden. Zodra wij als bestuur weten naar welke openingsdatum we toe kunnen werken, gaan we proberen er voor de rest van het seizoen nog iets moois van te maken. Op wat voor manier dan ook. De beslissingen die we als bestuur daarbij nemen proberen we zoveel mogelijk in samenspraak met onze achterban te doen en dat zijn onze leden.
 
Daar we dit jaar minder inkomsten hebben van de kantine en wel kosten moeten maken, hopen we dat onze leden zoals altijd hun contributie betalen en ook gewoon lid blijven. Misschien kunnen we het seizoen wat verder door laten lopen. Wij hopen op jullie begrip, houden de moed er in en zorgen ervoor dat we er helemaal klaar voor zijn als het tennisseizoen alsnog kan beginnen. Pas op jezelf en je naasten en tot gauw.
 
Bestuur TCW
 
 
Wil je een update met betrekking tot de competitie of de  KNLTB-,maatregelen, dan kun je kijken op de knltb site

De KNLTB heeft de volgende berichtgeving uitgestuurd:

Het kabinet heeft op zondag 15 maart verregaande maatregelen afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Ook tennisverenigingen moeten dicht om verspreiding van het virus tegen te gaan. De maatregelen zijn per direct ingegaan en gelden tot en met 6 april.

De verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus hebben ook gevolgen voor de KNLTB Voorjaarscompetitie. De KNLTB probeert er alles aan te doen om de competitie door te laten gaan, voor zover de situatie het toelaat. Uiteraard staat de gezondheid van alle leden voorop. De afgelopen dagen heeft de KNLTB daarom alle mogelijke scenario’s en bijbehorende consequenties in kaart gebracht en een besluit genomen over de verdere uitvoering van de competitie.

De start van de KNLTB Voorjaarscompetitie wordt voorlopig uitgesteld naar begin mei. Op dit moment ligt het verenigingsleven stil tot en met 6 april en kunnen we nog niet voorzien tot wanneer de maatregelen omtrent het coronavirus aanhouden. Het voorlopig opschuiven van de startdatum van de competities naar begin mei is daarom het best mogelijke scenario. Op deze manier kunnen we voor de zomervakantie een volledige competitie afspelen en wordt verenigingen en spelers voldoende ruimte geboden om zich voor te kunnen bereiden. Uiterlijk 1 mei neemt de KNLTB het besluit of de nieuwe startdatum en planning haalbaar is of dat nieuwe aanpassingen nodig zijn. Dit is afhankelijk van de situatie en dan geldende maatregelen met betrekking tot het coronavirus. De KNLTB houdt zich hierbij aan de adviezen vanuit het RIVM en NOC*NSF.

Hieronder lees je wat het opschuiven van de startdatum concreet betekent voor de voorlopige planning van de KNLTB Voorjaarscompetitie :

De KNLTB Voorjaarscompetitie voor senioren en junioren start met de eerste speeldagen in het weekend van 9 en 10 mei. Concreet houdt dit in dat speelronde 1, 2, 3 en 4 worden uitgesteld en worden gespeeld na speelronde 5, 6 en 7. Er wordt dus gespeeld in zeven opeenvolgende weken. Zodra vanuit het RIVM en NOC*NSF groen licht wordt gegeven voor het hervatten van de wedstrijden, informeren wij je hierover en passen wij de speeldata zo snel mogelijk aan op MijnKNLTB.

Voor de meest gestelde vragen en antwoorden én aanvullende informatie over de voorjaarscompetitie kun je hier klikken. 

 

Hoe leuk is het om samen met je vriendjes en vriendinnetjes samen op de tennisbaan een balletje te slaan! Heb je zin om  te kijken of tennis ook iets voor jou is?

Kom dan op 15 april ook naar ‘Maak Kennis met Tennis’!

 

Beste leden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Het nieuwe tennisseizoen komt er al snel weer aan, nog een paar weken tot we weer op de baan staan voor de competitie, de lessen of om zomaar even lekker een balletje te slaan. De hoogste tijd voor een update!
 
Jaarvergadering – 11 maart 2020
 
In je mail vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering 2020 van TCW. Deze houden we op 11 maart 2020 in de kantine van Camping Mounewetter. Ook hebben we de notulen van de jaarvergadering 2019 en het jaarverslag daarin bijgevoegd. Jullie zijn van harte welkom op de 11e om mee te praten en te denken over het reilen en zeilen en de toekomst van TCW.
 
Contributie en KNLTB-passen
 
Op de uitnodiging voor de jaarvergadering vind je de informatie met betrekking tot de contributie 2020. Graag de contributie voor dit jaar vóór 1 april 2020 overmaken. Even ter herinnering: senioren € 80,-, junioren € 50.-, pupillen/welpen € 100,- (pupillen/welpen is inclusief lesgeld) en studentleden (mits als zodanig aangemeld) € 40.-. Het bedrag graag overmaken voor 1 april naar rek.nr. NL84 RABO 0371 5065 06 t.n.v Tennisvereniging Witmarsum onder vermelding van je naam.
 
De KNLTB-tennispassen 2019/2020 zijn vorig jaar uitgereikt. Deze passen zijn 2 jaar geldig. Mocht je de pas zijn kwijtgeraakt, dan kun je contact opnemen met Aimée.  
 
Tennislessen
 
Dit jaar worden de lessen weer verzorgd door Tennisacademie Friesland, met als trainer Frank van der Zee. De inschrijving loopt in tegenstelling tot eerdere jaren via de vereniging en niet via een portal van de tennisschool. Jullie ontvangen binnenkort bericht over de tennislessen, de nieuwe opzet van de jeugdlessen en hoe je je aan kunt melden. Mocht je in de tussentijd vragen hebben, mail ons even via info@tennisclubwitmarsum.nl  mailto:info@tennisclubwitmarsum.nl  of app even naar Willemien/de lesgroepapp van vorig jaar.
 
Acties – NLdoet en Poiesz Jeugdsponsoractie
 
Zoals altijd proberen we ook dit jaar om met acties extra inkomsten voor de club te regelen. Er staan er nu twee op de rol:
# NLdoet – op 14 maart gaan we weer meedoen met de grootste vrijwilligersdag van Nederland. We gaan klussen, verven en schoonmaken. Dit doen we met een bijdrage van het Oranjefonds. Je bent van harte om te komen helpen vanaf 9.00 uur.
# Poiesz Jeugdsponsoractie – dit jaar doen we weer mee met de Poiesz Jeugdsponsoractie en doen we ons best zoveel mogelijk muntjes te verzamelen. Enorm fijn als jullie ook de muntjes in de koker van TCW doen; we sparen voor jeugdnetten en zoals altijd, alle kleine beetjes helpen :-).  Vast bedankt!
 
Tot slot
Veel informatie over TCW, lidmaatschap, activiteiten etc. vind je op hier onze website. En zoals altijd, mocht je vragen hebben, laat het ons gewoon even weten.
We hebben enorm veel zin in het nieuwe tennisseizoen en we hopen jullie allemaal weer op de baan te treffen.
 
Het bestuur van TCW
 
Aimée, Sjoerd, Ylva, Jacqueline en Willemien
 

Vrijdag 22 november is onder heel goede weersomstandigheden het Waterlander Winter Tennistoernooi gespeeld. Voor het eerst in de geschiedenis van TCW is zo laat in november op onze buitenbaan een toernooi gehouden.

Veertien deelnemers bonden met elkaar de strijd aan, wat leuke en spannende partijen opleverde. De sponsoren Clarie en Henk Waterlander zorgden voor de prijzen met voor alle deelnemers een snertpakket. Bij de dames waren Sieta en Anneke 1 en 2. Bij de heren waren dat Michel en Sietse. Gefeliciteerd!

Het was een gezellig gebeuren dat voor herhaling vatbaar lijkt. Een mooie afsluiting van het seizoen 2019.

Top