Lidmaatschap/Lessen

TCW is een actieve tennisvereniging in Witmarsum.  Met ruim honderdtwintig leden spelen we enthousiast op de twee ProVisionbanen (all weather) op het Mouneplein. Daar hebben we ook de beschikking over een gezellige kantine met kleedruimtes.

Contributie 2024

Senior leden (vanaf 18 jaar) € 100
Student leden (t/m 25 jaar, voor een periode van maximaal 5 jaar) € 50
Junioren (13 /18 jaar – 2006-2010 ) € 50
Pupillen (jeugd t/m 12 jaar) € 50 

Zomerchallenge – zomerlidmaatschap (1-7-2024 / 31-8-2024)

Winterchallenge – tijdelijk lidmaatschap (in overleg)

€ 50

 

Het inschrijfgeld voor nieuwe seniorleden is 15 euro. Inschrijven kan via  het  Tennisclub-Witmarsum-Opgaveformulier-2024 of via Aimée Postuma, de secretaresse van het bestuur: info@tennisclubwitmarsum / 06 5189 1216. We vragen alle leden (senior én jeugd) ook om het TCW formulier AVG in relatie tot de privacywetgeving in te vullen en getekend in te leveren.
Om in te kunnen schrijven moet je een pasfoto inleveren, als het kan graag digitaal meesturen met het formulier. Je ontvangt na inschrijving een sleutel van het tenniscomplex en een KNLTB-pas. Verder krijg je toegang tot de KNLTB-clubapp waarmee je informatie over de club krijgt en speeltijd op de banen kunt reserveren.

 

Opzeggen / Wijzigen gegevens

Opzeggen kan alleen schriftelijk via info@tennisclubwitmarsum.nl  vóór 31 december van ieder jaar. Mocht je na 31 december opzeggen, dan ben je verplicht het lidmaatschapsgeld (contributie) van het volgende jaar te betalen. Wijzigingen van adresgegevens etc. kun je  doorgeven via info@tennisclubwitmarsum.nl of via het contactformulier.

 

Lessen 2024

De tennislessen bij TCW in 2024 worden ook weer verzorgd door Tennis Academie Friesland (zie voor meer informatie http://tennisacademiefriesland.nl/ ) De lessen worden dit jaar gegeven op de donderdagavond  (senioren en MKMT). 

Tarieven 2024 

Senioren: 15 lessen van 60 minuten met 8 personen.  Voorjaar en zomer pakket

Senioren: 12 lessen van 60 minuten met 8 personen. Herfst en winterpakket

€ 160,- voor 15 lessen (voorlopige inschatting van het tarief)

€ 130,- voor 12 lessen (voorlopige inschatting van het tarief)

Junioren 13-18 jaar (2005-2009) aanbod wordt bepaald in overleg
Pupillen ( 7-12 jaar)  aanbod wordt bepaald in overleg en in samenwerking met De Drie Posten in Bolsward
Maak Kennis met Tennis (MKMT) – April/mei Vrijblijvende kennismaking van 4 lessen voor 30 euro.
Andere lessen, privé of met een kleine groep –  In overleg met de trainer

Inschrijven voor de lessen kan heel gemakkelijk via info@tennisclubwitmarsum.nl.   Opgave voor de lessen bij voorkeur voor 22 maart, voor MKMT kun je het best even contact opnemen ivm de planning. Voor meer informatie kun je contact opnemen via info@tennisclubwitmarsum of telefonisch/per app met Willemien Huisman op 06 5111 4478.

Voor de senior lessen geldt: lessen van een uur met maximaal 8 personen. De lessen voor pupillen zijn inbegrepen bij de contributie volgens het Alles-in-1 concept. De lessen worden verzorgd door trainers van Tennis Academie Friesland (TAF).

We houden waar mogelijk rekening met ieders voorkeur, maar het kan gebeuren dat dit niet voor iedereen mogelijk is. De indeling en het schema worden per mail toegestuurd, zodra de aanmeldingen bekend zijn. Het is mogelijk dat in de loop van het seizoen de indeling van de lesgroepen wijzigt door veranderingen in de bezetting.

Mocht een les niet doorgaan, dan geldt het volgende:

# lesuitval door ziekte/uitval leraar wordt ingehaald

# bij lesuitval door slecht weer/onbespeelbare banen, is de eerste maal voor rekening van de lessers, de volgende voor rekening van de leraar enz.

 

Betalingen

Contributie en/of lesgeld kunnen worden overgemaakt naar bankrekening NL84 RABO 0371 5065 06 t.n.v. Tennisclub Witmarsum o.v.v. naam en doel.  Contributie graag overmaken vóór 28 maart 2024, lesgeld graag overmaken vóór 30 mei 2024. Wil je gebruik maken van gespreide betaling? Dat is zeker mogelijk, neem dan even contact op met de penningmeester/Martha.

Hulp nodig met de contributie van uw kind?

Misschien zijn er mogelijkheden om voor subsidie of ondersteuning in aanmerking te komen. Via samenvoorallekinderen.nl kunt u kijken of u hiervoor in aanmerking komt en een aanvraag doen. Het is ook altijd mogelijk om in overleg met de penningmeester de contributie en lesgeld in termijnen te betalen als dat helpt.

Introducés

Introducees zijn van harte welkom op de baan! Leden die een introducé willen meenemen moeten daarvoor een introducee-reservering maken via hun account in de KNLTB app en dit melden aan één van de bestuursleden of bij de receptie van camping Mounewetter. Deze kaarten kosten €5,00.  Introducee-reserveringen zijn geldig voor één uur. Niet-leden zonder introducee-reservering wordt gevraagd de baan te verlaten.