Lidmaatschap/Lessen

TCW is een actieve tennisvereniging in Witmarsum.  Met ruim honderd leden spelen we enthousiast op de twee gravelbanen op het Mouneplein. Daar hebben we ook de beschikking over een gezellige kantine met kleedruimtes.

Contributie 2020

Senior leden (vanaf 18 jaar) € 80
Student leden (t/m 25 jaar, voor een periode van maximaal 5 jaar) € 40
Junioren (13 /18 jaar) € 50
Pupillen (jeugd t/m 12 jaar), alles-in-1, dit seizoen passen we aan ivm regelgeving KNLTB en gemeente rondom corona € 75

Pupillen kunnen een racket van de vereniging huren, dit kost € 5,- per seizoen.

Het inschrijfgeld voor nieuwe seniorleden is 15 euro. Inschrijven kan via  het TCW inschrijfformulier 2020 of via Aimée Postuma, de secretaresse van het bestuur: info@tennisclubwitmarsum / 06 5189 1216. We vragen alle leden (senior én jeugd) ook om het TCW formulier AVG in relatie tot de privacywetgeving in te vullen en getekend in te leveren.
Om in te kunnen schrijven moet je een pasfoto inleveren (dit geldt niet voor welpen), als het kan graag digitaal meesturen met het formulier. Je ontvangt na inschrijving een sleutel van het tenniscomplex en een KNLTB-pas.

 

Opzeggen / Wijzigen gegevens

Opzeggen kan alleen schriftelijk via info@tennisclubwitmarsum.nl  vóór 31 december van ieder jaar. Mocht je na 31 december opzeggen, dan ben je verplicht het lidmaatschapsgeld (contributie) van het volgende jaar te betalen. Wijzigingen van adresgegevens etc. kun je  doorgeven via info@tennisclubwitmarsum.nl of via het contactformulier.

 

Lessen 2020 – aangepast vanwege corona

De tennislessen bij TCW in 2019 worden verzorgd door Tennis Academie Friesland (zie voor meer informatie http://tennisacademiefriesland.nl/ ) De lessen worden gegeven op woensdagmiddag en woensdagavond. 

Senioren (16 x lessen van 60 minuten met 8 personen) – gestart 20 mei € 145
Junioren (16 lessen van 50 minuten met 8 personen) 13-18 jaar – in overleg € 100
Pupillen ( 7-12 jaar), 16 lessen, aangepast programma ivm corona, zo mogelijk activiteiten inbegrepen in contributie
Andere lessen, privé of met een kleine groep – voorlopig on hold In overleg met de trainer

Inschrijven voor de lessen kan heel gemakkelijk via info@tennisclubwitmarsum.nl.   Opgave voor de lessen kan tot 9 mei. Voor meer informatie kun je contact opnemen via info@tennisclubwitmarsum of telefonisch met Aimée Posthuma op 06 5189 1216.

Voor de senior lessen geldt: 16 lessen van een uur met maximaal 8 personen. De lessen voor pupillen  zijn inbegrepen bij de contributie volgens het Alles in 1 concept. De lessen worden verzorgd door Frank van der Zee en Age Bergsma van Tennis Academie Friesland (TAF).

We houden waar mogelijk rekening met ieders voorkeur, maar het kan gebeuren dat dit niet voor iedereen mogelijk is. De indeling en het schema worden per mail toegestuurd.

Mocht een les niet doorgaan, dan geldt het volgende:

# lesuitval door ziekte/uitval leraar wordt ingehaald

# bij lesuitval door slecht weer/onbespeelbare banen, is de eerste maal voor rekening van de lessers, de volgende voor rekening van de leraar enz.

 

Betalingen

Contributie en/of lesgeld kunnen worden overgemaakt naar bankrekening NL84 RABO 0371 5065 06 t.n.v. Tennisclub Witmarsum o.v.v. naam en doel.  Contributie graag overmaken vóór 30 mei 2020, lesgeld graag overmaken vóór 30 mei 2020.

 

Introducés

Introducés zijn van harte welkom op de baan! Leden die een introducé willen meenemen moeten daarvoor een introducé-kaart kopen bij één van de bestuursleden of bij de receptie van camping Mounewetter. Deze kaarten kosten €5,00. Je brengt de kaart na het spelen terug naar het bestuurslid of naar de receptie van de camping. Introducé-kaarten zijn geldig voor één uur. Niet-leden zonder introducé-kaart worden gevraagd de baan te verlaten.