Bakkerij De Schiffart Openingstoernooi – Gecanceld

Kantine: Wietske A. en Roos

We gaan in overleg of en wanneer dit toernooi opnieuw gepland kan worden.