Privacy & Disclaimer

Privacy

We gaan zorgvuldig om met de door u verstrekte persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen om de door u gevraagde informatie toe te sturen.

We verstrekken de gegevens van onze leden uitsluitend aan de KNLTB, die als overkoepelende sportbond deze gegevens gebruikt voor registratie van actieve tennissers en realisatie van de tenniscompetities. De KNLTB heeft op haar website een uitgebreide privacyverklaring staan, waarin zij aangeven hoe zij met de gegevens omgaan (www.knltb.nl). Daarnaast delen we de contactgegevens van onze leden binnen onze eigen tennisvereniging via de ledenlijst en KNLTB Clubapp. Gegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, tenzij daar expliciet toestemming voor is gegeven. Heb je bezwaar tegen deze werkwijze, dan kun je dat laten weten via info@tennisclubwitmarsum.nl

Wij maken soms foto’s tijdens activiteiten en evenementen van TCW om die te plaatsen op onze website of Facebookaccount. Ga je hier niet mee akkoord, geef dat dan door via dit formulier , dat je ook bij aanmelding krijgt toegestuurd of meld het via info@tennisclubwitmarsum.nl. Dan zullen we het materiaal met jouw beeltenis niet meer openbaar plaatsen.
 

Disclaimer

We besteden tijd en aandacht aan de inhoud van deze site. Desondanks kan het voorkomen dat informatie onjuist of onvolledig is. Bezoekers kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de informatie op de website. Als u twijfelt over de juistheid van gegevens of onjuistheden tegenkomt, vragen wij u contact ons op te nemen via info@tennisclubwitmarsum.nl. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade – van welke aard dan ook -, direct of indirect veroorzaakt door de informatie op onze site of op sites die via links op onze site kunnen worden bereikt.