Sponsoren

Sponsoren

Geen vereniging kan zonder sponsoren! Wij zijn dan ook enorm blij met onze sponsoren, die ons op verschillende manieren steunen en het zo mogelijk maken dat we met elkaar op een plezierige en betaalbare manier kunnen sporten. Heel veel dank hiervoor!

 

INTERSPORT 

Intersport De Leeuw – www.intersport.nl  

Sneek, intersport.de.leeuw@wxs.nl  

A.P. van der FeerSPORTHUIS A.P. VAN DER FEER

Sporthuis A.P. van der Feerwww.apvdfeer.nl

Bolsward, feersport@planet.nl


Waterlander Organisatie & Advies – www.waterlander.info
info@waterlander.info 

Bakkerij De Schiffart – 0517 – 531415
Witmarsum en Tzum

Hofstra Bouw – www.hofstrabouw.nl
info@hofstrabouw.nl

Dierenartspraktijk It Griene Hert – www.itgrienehert.nl
Witmarsum, Wommels en Harlingen – info@itgrienehert.nl

Camping Mounewetter – www.mounewetter.nl 
info@rcmounewetter.nl

Zeedesign – www.zeedesign.nl 
info@zeedesign.nl