Jaarvergadering TCW

Jaarvergadering bij Camping Mounewetter om 20.00. Uitnodiging e.d. zijn per mail verstuurd aan de leden.