Jaarvergadering Tennisclub Witmarsum

De jaarvergadering is gepland op woensdag 13 maart in de kantine van Camping Mounewetter.

Alle leden zijn van harte uitgenodigd. Iedereen ontvangt nog de uitnodiging en stukken per mail.