Auteur: willemienh

KNLTB TENNISCOMPETITIE

Terwijl de Voorjaarscompetitie nog in volle gang is zijn de voorbereidingen voor de Najaarscompetitie al weer van start. De laatste twee jaar werd de Voorjaarscompetitie verplaatst naar het najaar. Gelukkig wordt er dit jaar weer een normale Najaarscompetitie gespeeld, wat betekent dat er niet om promotie/degradatie wordt gespeeld.

Met ingang van dit jaar is het aantal speeldagen van de Najaarscompetitie aangepast van 7 naar 5 speeldagen.

Verder wordt in het najaar op vrijdagavond NIET om de week gespeeld zoals tijdens de Voorjaarscompetitie wel het geval is. (www.knltb.nl) De speeldata en het competitie aanbod voor Friesland vind je onder deze links: speeldata en aanbod

AANMELDEN

Je kunt je als team weer aanmelden (minimaal 4 personen, aanbevolen is 5 spelers i.v.m. ziekte, etc.) aanmelden. Bij opgave graag de namen van de spelers vermelden en opgeven aan welke competitie jouw team wil deelnemen.

Als startende tennisser kun je uiteraard ook meedoen aan de competitie. Gezelligheid staat voorop, maar door wedstrijden te spelen word je steeds beter en wedstrijden spelen maakt tennis leuker! Voor de 8&9 competitie geldt opgeven per team met minimaal 3 spelers en alle combinaties zijn mogelijk.

Ook voor de jeugd is het wedstrijden spelen motiverend en uitdagend. Kinderen kunnen vanaf elke niveau deelnemen aan de competitie. Voor de aanmelding van een jeugdteam even de opmerking dat het vervoer door de eigen ouders verzorgd dient te worden.

Wil je meedoen aan de competitie, maar heb je geen team, we horen het graag, zodat wij samen kunnen kijken wat de eventuele mogelijkheden zijn.

Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar info@tennisclubwitmarsum.nl vóór 1 juni 2022 !

We hopen op veel enthousiasme voor de Najaarscompetitie 2022 !

 

Open tennisles voor jeugd op 14 april – doe je mee?

Donderdagmiddag 14 april organiseren we een open tennisles voor de jeugd van 6-12. Lijkt het je leuk om eens een tennisles te proberen en te kijken of jij het een leuke sport vindt? Zit je op de basisschool in groep 3-8, dan ben je van harte welkom om 16.00 om mee te komen doen. Dit geldt natuurlijk voor alle kids in Witmarsum, maar ook zeker voor de kids uit de dorpen in de omgeving!

Wat je nodig hebt? Sportkleding en schoenen, een flesje water als het warm is, da’s alles en de tennisleraar regelt de rest! Fijn als je je even opgeeft (naam en leeftijd) via info@tennisclubwitmarsum.nl of met een appje naar 06 51114478 (Willemien).  Vriendjes en vriendinnetjes zijn ook van harte welkom! Mocht je nog vragen hebben, laat het ons vooral weten!

We hopen jullie te zien op 14 april op de tennisbaan in Witmarsum!

Tennislessen en ‘Maak Kennis met Tennis’

Tennislessen

Ook dit jaar bieden we natuurlijk tennislessen aan, Frank is weer onze trainer via de Tennis Academie Friesland. Senioren kunnen bij ons lessen, maar de jeugd is natuurlijk ook van harte welkom!  De tenniskids krijgen hier nog apart bericht over en we gaan ook weer actief op zoek naar nieuwe enthousiaste jeugdleden.Aan de hand van de feedback hebben we het volgende aanbod samengesteld voor de senioren:

 • Voorjaar/zomer: 18 tennislessen voor 175 euro. De lessenserie loopt van begin april tot aan de herfstvakantie.  
 • Herfst/winter: 12 tennislessen voor 116 euro. Deze serie start na de herfstvakantie en loopt door in de winter ( je hoeft je hier nog niet voor op te geven).

‘Maak Kennis met Tennis’

Daarnaast bieden we weer Maak Kennis Met Tennis aan; 4 lessen voor 25 euro, om kennis te maken, of om even te proeven hoe het is om te tennissen bij TCW. Dus ken je iemand of ben je iemand die wellicht lid wil worden? Je bent van harte welkom bij MKMT!  

LET OP: opgeven voor de lessen en MKMT kan tot uiterlijk 24 maart! Opgave kan via een e-mail naar info@tennisclubwitmarsum.nl of een appje naar Willemien (06 51114478). Dan maken we op basis van de inschrijvingen de voorlopige lesindeling voor de maand april.

Tot snel!!

 

Tennisclub Witmarsum – op naar de toekomst!

Het is gelukt! Nadat jaren geleden al de eerste gesprekken gevoerd zijn met de gemeente over de privatisering is er veel gepraat, gedroomd, zijn er beleidsstukken en brieven geschreven, subsidieaanvragen ingediend en toegekend en hebben vrijwilligers vele uren klussend doorgebracht. Maar het resultaat mag er zijn!

Met ingang van maandag 27 december 2021 zijn onze nieuwe tennisbanen beschikbaar en kunnen we sporten op onze eigen ProVision banen.

Van belang voor onze toekomst

Ondanks de demografische ontwikkelingen als krimp en vergrijzing waar we ook in Witmarsum mee te maken hebben, zijn we als vereniging de afgelopen jaren in staat geweest het ledenaantal stabiel te houden. Sterker nog, we zien groei. Het afgelopen jaar hebben we door de komst van corona nieuwe leden mogen verwelkomen, zowel jeugdleden als senioren. Tennis is gelukkig een coronaveilige sport die gespeeld kan worden door zowel jong als oud. Hierop willen we verder bouwen, we willen een vereniging zijn en blijven waar jong en oud veilig en gezond met elkaar kunnen sporten en waar leden en niet-leden elkaar kunnen ontmoeten.

Om die plek te kunnen bieden voor Witmarsum en de omliggende dorpen was het nodig om te investeren in de toekomst, in onze tennisbanen.  De capaciteit van 2 banen was voldoende. De ondergrond was echter aan vervanging toe. Door te kiezen voor een kunststof ondergrond zijn de banen het hele jaar te gebruiken. Dit in tegenstelling tot de gravelbanen waar in de winter niet op gespeeld kan worden. Hiervoor hebben we een (financieel) plan gemaakt waarbij we 2 zaken van groot belang achtten. Zelfredzaamheid , daar waar mogelijk hebben we de capaciteit van vrijwilligers ingezet. En duurzaamheid, we willen zo duurzaam mogelijk acteren door hergebruik van materiaal en grond, ledverlichting, waterbesparing (er hoeft niet meer gesproeid te worden) enz. Met de hulp van vrijwilligers en fondsen hebben we deze plannen kunnen realiseren.

Dankbaar voor ondersteuning

We zijn blij, dankbaar en trots!! Want het realiseren van onze plannen was niet mogelijk zonder financiële steun en hulp van onze leden en van de subsidieverstrekkers. Met de bijdragen van de onderstaande fondsen kunnen wij ‘Samen naar de toekomst’. We kunnen transformeren naar een breed inzetbaar energiezuinig park waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en vitaal kunnen blijven.

Onze dank gaat dan ook uit naar de volgende fondsen die ons hielpen om dit te realiseren:

 • Iepen Mienskipsfûns provincie Fryslân
 • Fonds Bolsward Dronrijp
 • Stichting tot Nut
 • Windpark A7 BV
 • Kernenfonds Gemeente Sudwest-Fryslan
 • Stichting Juckema-Sideriusfonds
 • Coöperatiefonds Rabobank Noord west Friesland
 • Camping Mounewetter
 • Stichting Herbert Duintjer Fonds

Hoe verder?

Een vereniging of een tennispark is nooit ‘af’, we blijven met elkaar werken aan het duurzaam verbeteren van het tennispark en aan het creëren van een sportieve -tennis-omgeving waarin iedereen zich welkom voelt.

Maar op dit moment genieten we vooral enorm van de eerste stappen die we hebben gezet op de nieuwe banen. Een prachtig resultaat waar door velen hard aan is gewerkt. En we nodigen iedereen uit om ook stappen te zetten op onze nieuwe tennisbanen. Voor wie nog nooit getennist heeft, je bent van harte welkom om het te komen proberen, voor onze bekenden, we hopen dat jullie met heel veel plezier blijven tennissen en dat we jullie vaak op de baan ontmoeten!.

Het bestuur van TCW

Jacqueline, Aimée, Piet, Fenneke en Willemien

Tennisbanen gesloten vanaf 1 november – verbouwing

Vanaf 1 november zijn de tennisbanen gesloten vanwege de geplande aanleg van de nieuwe ProVision banen. We hopen dat de nieuwe banen in december beschikbaar zijn, maar omdat de aanleg weersafhankelijk is, kunnen we daar nog geen datum voor plannen. Zodra er meer duidelijkheid is, brengen we jullie op de hoogte via de nieuwsbrief en Facebook. 

 

TCW Update Najaar – verbouwing

De activiteiten van TCW op een rijtje: 

Competitie – die is inmiddels weer van start gegaan en 5 teams én een jeugdteam zijn enthousiast aan het spelen. Je bent van harte om eens te komen kijken.

Clubkampioenschappen 2021 – de finaledag is achter de rug en de clubkampioenen zijn bekend. Wil je weten hoe het is afgelopen? Na het slottoernooi op 17 oktober is de prijsuitreiking van weer een spannend kampioenschap.

Instuif – de instuif op maandagavond gaat nog door tot eind oktober. Je bent van harte welkom om een balletje te komen slaan. En Aimée staat klaar met de koffie 😉.

Slottoernooi 17 oktober–  Nog één toernooi op onze oude vertrouwde gravelbanen. We organiseren 17 oktober nog een slottoernooi en we hopen natuurlijk op een grote deelname om in stijl afscheid te nemen. Je kunt je opgeven tot 13 oktober via de mail info@tennisclubwitmarsum.nl  of via het formulier in het halletje.  

Rabo Clubsupport 2021 – ga je stemmen?

De stemperiode voor Rabo ClubSupport 2021 is net van start gegaan. Leden van Leeuwarden-Noordwest Friesland kunnen via de Rabo App of Rabo Online Bankieren van 4 t/m 25 oktober hun stem uitbrengen op de deelnemers die zij een warm hart toe dragen. Hoe meer stemmen er op een club uitgebracht worden, des te hoger de bijdrage die de club ontvangt. En wij hopen natuurlijk ook op jullie stem! Met alle ontwikkelingen van dit moment kunnen we alle support gebruiken! Mocht je niet precies weten hoe het werkt, je vind alle informatie op https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport Alvast bedankt 😊  

Verbouwing  

Zoals het er nu voorstaat gaat de verbouwing op 1 november van start. Voor de voorbereidende werkzaamheden kunnen we nog steeds extra handjes gebruiken. Mocht je willen helpen, meld je dan even bij het bestuur of via een mailtje naar info@tennisclubwitmarsum.nl : we gaan op 23 en 30 oktober aan de slag!    

Let op: vanwege de verbouwing gaan we ervan uit dat de banen de hele maand november zijn gesloten! Maar we houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen

Fijne avond en met hartelijke groet,

Het bestuur van TCW

KNLTB Competitie 2021

In verband met het coronavirus en maatregelen in de sport heeft de KNLTB besloten om de Voorjaarscompetitie tennis voor senioren door te schuiven naar het najaar onder de naam KNLTB Competitie 2021.
 
De KNLTB Competitie 2021 wordt gespeeld vanaf begin september tot en met eind oktober.
Informatie en speeldata vind je hier
 
Naar verwachting is in het najaar de hele sport weer open en kan het clubleven worden hervat. Kantines en terrassen zijn dan open en is het weer mogelijk om een volledige competitie te spelen. Met de verplaatsing van de competitie naar het najaar hoopt de KNLTB recht te kunnen doen aan de voor tennissers bekende en geliefde competitiesfeer zoals we die kennen van de Voorjaarscompetitie.
 
Heb je zin om met een team mee te doen aan deze competitie, informeer bij de VCL (Clarie Waterlander) of bij het bestuur van TCW naar de mogelijkheden..
 
Opgeven kan nog tot 8 juni a.s. !
 

Clubkampioenschap 2021 – Doe je mee?

De mogelijkheden om dingen te organiseren op tennisgebied zijn voorlopig nog beperkt. Hopelijk verandert dat binnenkort en kunnen we weer meer.
Wel kunnen we dit jaar weer de  Clubkampioenschappen 2021 organiseren. We roepen ieder op om mee te doen en
lekkere partijen te spelen.
 
Aanmelden kan tot maandag 17 mei 20.00 uur via de mail info@tennisclubwitmarsum.nl
De regels zijn gelijk aan vorig jaar:
* We organiseren het kampioenschap voor DE, HE, DD, HD en GD
* Je kunt je via de mail aanmelden tot maandag 17 mei, 20.00 uur. Bij de dubbels graag beide namen vermelden.
* Geef ook even het telefoonnummer door waarop speelafspraken kunnen worden gemaakt. Dat vermelden we dan op de poule-indeling.
* De voorronden worden gespeeld in de periode van 20 mei tot en met donderdag 16 september.
* Na  de aanmeldingen worden de poules z.s.m. ingedeeld. Ieder ontvangt de indeling via de mail. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het plannen, spelen en registreren van de (voorronde) wedstrijden.
* De wedstrijden worden gespeeld volgens eigen planning. maar hou rekening met de vakantieperiode en de andere activiteiten op de baan  zoals lessen en de najaarscompetitie.
* Wedstrijden kun je aanmelden op de knltb-reserveringsapp. Voor de clubkampioenschappen kun je 2 uren per wedstrijd reserveren.
* Bij gelijke sets wordt een derde set gespeeld, maar na twee uren is de stand van dat moment bepalend voor de uitslag.
* De uitslag schrijf je (op twee plekken in het schema) op het formulier op het bord in de hal van het clubhuis EN mail je naar info@tennisclubwitmarsum.nl
* Na afloop van de voorrondes bij meerdere poules wordt in die categorie de finale gespeeld op zondag 19 september. Je krijgt daar nog bericht over.
 
We hopen op veel deelname en vragen jullie je aan te melden en ook anderen enthousiast te maken zodat we een mooi deelnemersveld krijgen. Een mooie kans om ook tegen andere tegenstanders te spelen.
 
Vragen? Die kun je stellen via de mail of bellen op appen met bestuur of wedstrijdcommissie.
 
Met sportieve groeten,
Bestuur en wedstrijdcommissie
 

Poiesz Jeugdsponsoractie succes!

We zijn enorm blij dat we dit jaar weer mee mochten doen met de Jeugdsponsoractie van de Poiesz. En wat heeft dat tot een mooi resultaat geleid!

Aimée mocht namens de vereniging het prachtige bedrag van 879 euro in ontvangst nemen in de Poiesz Supermarkt in Witmarsum. Daar zijn we echt heel blij mee: dit bedrag helpt ons om meer leuke activiteiten voor de jeugd te organiseren!

Namens de jeugd en het bestuur van TCW: iedereen bedankt voor de muntjes die jullie in onze koker hebben gedaan, echt fantastisch! En natuurlijk ook Poiesz Supermarkten, heel erg bedankt voor het organiseren van deze actie!

 

 

 

Maak Kennis met Tennis voor senioren en Open dag voor de jeugd!

Nog even en we kunnen weer de baan op! Hoe fijn is het dat we heel binnenkort weer een balletje kunnen slaan op onze prachtige banen in Witmarsum. Zodra de banen open zijn ontvangen alle leden hierover bericht.

Maak Kennis met Tennis – voor senioren en jongeren

Maar natuurlijk willen we zoveel mogelijk mensen de kans bieden om ook kennis te maken met deze mooie, sportieve én coronaproof sport. Vandaar dat we dit voorjaar een leuk kennismakingsaanbod voor iedereen hebben. 4 lessen van een professionele trainer op de banen in Witmarsum, en dat voor maar 25 euro! Te mooi om niet te proberen toch? Als je je voor 27 maart aanmeldt kun je in april al meedoen!

Heb je al eerder getennist  en wil je het weer oppakken en heb je zin in een opfrisser? Dat is natuurlijk ook mogelijk. Je kunt gewoon lid worden en lekker gaan spelen. Of je kunt je ook aanmelden voor Maak Kennis met Tennis: geef aan dat je het opnieuw wilt oppakken en dan kijken we of we een voor een groepje mensen een Opfriscursus van 4 lessen kunnen organiseren. Of, je kunt je als nieuw lid gewoon voor de reguliere lessen aanmelden.  Flink wat opties dus!  Meer informatie over het lidmaatschap en de lessen vind je hier. Twijfel je, dan kun je altijd contact met ons opnemen en dan kijken we wat het beste past.

Open Lessen voor de jeugd – 8 april

Tennis is een enorm leuke sport voor jong én oud. De tennisbond ziet april dan ook als dé maand om zoveel mogelijk jeugd kennis te laten maken met tennis. En daar zijn wij natuurlijk helemaal voor! Vandaar dat we het enorm leuk zouden vinden als alle kids ook vrienden en vriendinnen mee zouden nemen naar de tennislessen! 8 april hebben we een open les gepland. Vrienden en vriendinnen zijn meer dan welkom net als alle andere kids uit de omgeving uit groep 3-8. Wel ontvangen we graag even een berichtje in de mail (naar info@tennisclubwitmarsum.nl) met de opgave met de naam en leeftijd van degene die (mee)komt. De lessen zijn gepland om 15.00 (groep 3/4 – rood), 15.50 (groep 5/6 – oranje) en 16.40 (groep 7/8 – groen), de groepsindeling voor vriendjes en vriendinnetjes hangt natuurlijk ook een beetje af van in welke groep je maatje is bent ingedeeld!

We hopen heel veel nieuwe gezichten te zien, in alle leeftijdscategorieën. Hoe meer spelers, hoe meer plezier! Mocht je meer informatie willen of vragen hebben, dan kun je een mail sturen aan info@tennisclubwitmarsum.nl of even contact opnemen met Willemien per telefoon/app op 06 51114478.

Wie weet tot snel op de tennisbaan!