slide_new1

Nieuws

Tennislessen

Ook dit jaar bieden we natuurlijk tennislessen aan, Frank is weer onze trainer via de Tennis Academie Friesland. Senioren kunnen bij ons lessen, maar de jeugd is natuurlijk ook van harte welkom!  De tenniskids krijgen hier nog apart bericht over en we gaan ook weer actief op zoek naar nieuwe enthousiaste jeugdleden.Aan de hand van de feedback hebben we het volgende aanbod samengesteld voor de senioren:

 • Voorjaar/zomer: 18 tennislessen voor 175 euro. De lessenserie loopt van begin april tot aan de herfstvakantie.  
 • Herfst/winter: 12 tennislessen voor 116 euro. Deze serie start na de herfstvakantie en loopt door in de winter ( je hoeft je hier nog niet voor op te geven).

‘Maak Kennis met Tennis’

Daarnaast bieden we weer Maak Kennis Met Tennis aan; 4 lessen voor 25 euro, om kennis te maken, of om even te proeven hoe het is om te tennissen bij TCW. Dus ken je iemand of ben je iemand die wellicht lid wil worden? Je bent van harte welkom bij MKMT!  

LET OP: opgeven voor de lessen en MKMT kan tot uiterlijk 24 maart! Opgave kan via een e-mail naar info@tennisclubwitmarsum.nl of een appje naar Willemien (06 51114478). Dan maken we op basis van de inschrijvingen de voorlopige lesindeling voor de maand april.

Tot snel!!

 

Het is gelukt! Nadat jaren geleden al de eerste gesprekken gevoerd zijn met de gemeente over de privatisering is er veel gepraat, gedroomd, zijn er beleidsstukken en brieven geschreven, subsidieaanvragen ingediend en toegekend en hebben vrijwilligers vele uren klussend doorgebracht. Maar het resultaat mag er zijn!

Met ingang van maandag 27 december 2021 zijn onze nieuwe tennisbanen beschikbaar en kunnen we sporten op onze eigen ProVision banen.

Van belang voor onze toekomst

Ondanks de demografische ontwikkelingen als krimp en vergrijzing waar we ook in Witmarsum mee te maken hebben, zijn we als vereniging de afgelopen jaren in staat geweest het ledenaantal stabiel te houden. Sterker nog, we zien groei. Het afgelopen jaar hebben we door de komst van corona nieuwe leden mogen verwelkomen, zowel jeugdleden als senioren. Tennis is gelukkig een coronaveilige sport die gespeeld kan worden door zowel jong als oud. Hierop willen we verder bouwen, we willen een vereniging zijn en blijven waar jong en oud veilig en gezond met elkaar kunnen sporten en waar leden en niet-leden elkaar kunnen ontmoeten.

Om die plek te kunnen bieden voor Witmarsum en de omliggende dorpen was het nodig om te investeren in de toekomst, in onze tennisbanen.  De capaciteit van 2 banen was voldoende. De ondergrond was echter aan vervanging toe. Door te kiezen voor een kunststof ondergrond zijn de banen het hele jaar te gebruiken. Dit in tegenstelling tot de gravelbanen waar in de winter niet op gespeeld kan worden. Hiervoor hebben we een (financieel) plan gemaakt waarbij we 2 zaken van groot belang achtten. Zelfredzaamheid , daar waar mogelijk hebben we de capaciteit van vrijwilligers ingezet. En duurzaamheid, we willen zo duurzaam mogelijk acteren door hergebruik van materiaal en grond, ledverlichting, waterbesparing (er hoeft niet meer gesproeid te worden) enz. Met de hulp van vrijwilligers en fondsen hebben we deze plannen kunnen realiseren.

Dankbaar voor ondersteuning

We zijn blij, dankbaar en trots!! Want het realiseren van onze plannen was niet mogelijk zonder financiële steun en hulp van onze leden en van de subsidieverstrekkers. Met de bijdragen van de onderstaande fondsen kunnen wij ‘Samen naar de toekomst’. We kunnen transformeren naar een breed inzetbaar energiezuinig park waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en vitaal kunnen blijven.

Onze dank gaat dan ook uit naar de volgende fondsen die ons hielpen om dit te realiseren:

 • Iepen Mienskipsfûns provincie Fryslân
 • Fonds Bolsward Dronrijp
 • Stichting tot Nut
 • Windpark A7 BV
 • Kernenfonds Gemeente Sudwest-Fryslan
 • Stichting Juckema-Sideriusfonds
 • Coöperatiefonds Rabobank Noord west Friesland
 • Camping Mounewetter
 • Stichting Herbert Duintjer Fonds

Hoe verder?

Een vereniging of een tennispark is nooit ‘af’, we blijven met elkaar werken aan het duurzaam verbeteren van het tennispark en aan het creëren van een sportieve -tennis-omgeving waarin iedereen zich welkom voelt.

Maar op dit moment genieten we vooral enorm van de eerste stappen die we hebben gezet op de nieuwe banen. Een prachtig resultaat waar door velen hard aan is gewerkt. En we nodigen iedereen uit om ook stappen te zetten op onze nieuwe tennisbanen. Voor wie nog nooit getennist heeft, je bent van harte welkom om het te komen proberen, voor onze bekenden, we hopen dat jullie met heel veel plezier blijven tennissen en dat we jullie vaak op de baan ontmoeten!.

Het bestuur van TCW

Jacqueline, Aimée, Piet, Fenneke en Willemien

Vanaf 1 november zijn de tennisbanen gesloten vanwege de geplande aanleg van de nieuwe ProVision banen. We hopen dat de nieuwe banen in december beschikbaar zijn, maar omdat de aanleg weersafhankelijk is, kunnen we daar nog geen datum voor plannen. Zodra er meer duidelijkheid is, brengen we jullie op de hoogte via de nieuwsbrief en Facebook. 

 

De activiteiten van TCW op een rijtje: 

Competitie – die is inmiddels weer van start gegaan en 5 teams én een jeugdteam zijn enthousiast aan het spelen. Je bent van harte om eens te komen kijken.

Clubkampioenschappen 2021 – de finaledag is achter de rug en de clubkampioenen zijn bekend. Wil je weten hoe het is afgelopen? Na het slottoernooi op 17 oktober is de prijsuitreiking van weer een spannend kampioenschap.

Instuif – de instuif op maandagavond gaat nog door tot eind oktober. Je bent van harte welkom om een balletje te komen slaan. En Aimée staat klaar met de koffie 😉.

Slottoernooi 17 oktober–  Nog één toernooi op onze oude vertrouwde gravelbanen. We organiseren 17 oktober nog een slottoernooi en we hopen natuurlijk op een grote deelname om in stijl afscheid te nemen. Je kunt je opgeven tot 13 oktober via de mail info@tennisclubwitmarsum.nl  of via het formulier in het halletje.  

Rabo Clubsupport 2021 – ga je stemmen?

De stemperiode voor Rabo ClubSupport 2021 is net van start gegaan. Leden van Leeuwarden-Noordwest Friesland kunnen via de Rabo App of Rabo Online Bankieren van 4 t/m 25 oktober hun stem uitbrengen op de deelnemers die zij een warm hart toe dragen. Hoe meer stemmen er op een club uitgebracht worden, des te hoger de bijdrage die de club ontvangt. En wij hopen natuurlijk ook op jullie stem! Met alle ontwikkelingen van dit moment kunnen we alle support gebruiken! Mocht je niet precies weten hoe het werkt, je vind alle informatie op https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport Alvast bedankt 😊  

Verbouwing  

Zoals het er nu voorstaat gaat de verbouwing op 1 november van start. Voor de voorbereidende werkzaamheden kunnen we nog steeds extra handjes gebruiken. Mocht je willen helpen, meld je dan even bij het bestuur of via een mailtje naar info@tennisclubwitmarsum.nl : we gaan op 23 en 30 oktober aan de slag!    

Let op: vanwege de verbouwing gaan we ervan uit dat de banen de hele maand november zijn gesloten! Maar we houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen

Fijne avond en met hartelijke groet,

Het bestuur van TCW

In verband met het coronavirus en maatregelen in de sport heeft de KNLTB besloten om de Voorjaarscompetitie tennis voor senioren door te schuiven naar het najaar onder de naam KNLTB Competitie 2021.
 
De KNLTB Competitie 2021 wordt gespeeld vanaf begin september tot en met eind oktober.
Informatie en speeldata vind je hier
 
Naar verwachting is in het najaar de hele sport weer open en kan het clubleven worden hervat. Kantines en terrassen zijn dan open en is het weer mogelijk om een volledige competitie te spelen. Met de verplaatsing van de competitie naar het najaar hoopt de KNLTB recht te kunnen doen aan de voor tennissers bekende en geliefde competitiesfeer zoals we die kennen van de Voorjaarscompetitie.
 
Heb je zin om met een team mee te doen aan deze competitie, informeer bij de VCL (Clarie Waterlander) of bij het bestuur van TCW naar de mogelijkheden..
 
Opgeven kan nog tot 8 juni a.s. !
 
Top