slide_new2

Nieuws

Sinds dit jaar heeft TCW nieuwe Smashcourt banen en dat heeft als groot voordeel dat het hele jaar door gespeeld kan worden, ook in de wintermaanden.
Op vrijdagavond 18 november organiseerde TCW een wintertoernooi voor haar leden. Er deden 16 warm geklede tennissers mee die ieder drie partijen speelden. Er is fanatiek en sportief gespeeld en eenmaal warm gedraaid, was het heerlijk weer om te spelen. Aimée had voor heerlijke hapjes gezorgd, zodat na de wedstrijd iedereen nog gezellig na kon zitten.

Michel Dil reikte de prijzen uit namens de wedstrijdcommissie. Bij de dames won Roos de eerste prijs en Karen de tweede. Beide dames hadden twee partijen gewonnen, Roos had net wat meer games gehaald. Bij de heren moest flink gerekend worden. Piet en Michel wonnen beide twee wedstrijden en hadden precies evenveel games gehaald. In de onderlinge wedstrijd wist Piet van Michel te winnen en daarmee werd Piet de winnaar. Gefeliciteerd allemaal! De winnaars kregen een mooie plant mee naar huis.

Uitslag
Dames
1e prijs: Roos Foppema
2e prijs: Karen Glas

Heren
1e prijs: Piet Massolt
2e prijs: Michel Dil

De wedstrijdcommissie zoekt vrijwilligers die het leuk vinden om gedurende het jaar een aantal wedstrijden te organiseren. Lijkt het je wat om mee te helpen met het uitzetten van de wedstrijden en een gezellig toernooi te organiseren? Meld je dan bij Michel Dil of Anneke Westra.

We kunnen terugkijken op een prachtige voorjaarscompetitie! Over het algemeen hebben we het fantastisch getroffen met het weer en weinig wedstrijden hoefden gelukkig verplaatst te worden.

Witmarsum was goed vertegenwoordigd met 1 jeugdteam, een gemengd dubbelteam, 3 herenteams en 3 damesteams. 

Twee teams zijn eerste geworden en promoveren volgend jaar! Van harte gefeliciteerd dinsdagavond damesteam 1 en donderdagavond herenteam.

Het damesteam werd vertegenwoordigd door Willy Burger, Martha Adema, Willemien Huisman, Jacqueline Vissers en Loltsje Oosterbos met regelmatige versterking van Sandra Wagenaar en Willy van der Veen. Top gedaan ladies we zijn trots op jullie! 

Het herenteam bestond uit Jappie Tighelaar, Sjoerd Kooistra, Doeko Visser, Steven Akker, Sjors Huisman en Sietze Menage, ook super gedaan !!

De andere twee damesteams zijn tweede geworden, ook voor hun oprechte felicitaties! 

Voor de najaarscompetitie hebben zich 3 teams aangemeld , t.z.t. krijgen zij nadere info hierover.

Voor nu wensen we jullie allemaal een heerlijke zomer, een fijne vakantie en hopelijk tot snel ziens op de tennisbaan!

Clarie Waterlander en Pieter van der Zee

(VCL TCW)

Donderdagmiddag 14 april organiseren we een open tennisles voor de jeugd van 6-12. Lijkt het je leuk om eens een tennisles te proberen en te kijken of jij het een leuke sport vindt? Zit je op de basisschool in groep 3-8, dan ben je van harte welkom om 16.00 om mee te komen doen. Dit geldt natuurlijk voor alle kids in Witmarsum, maar ook zeker voor de kids uit de dorpen in de omgeving!

Wat je nodig hebt? Sportkleding en schoenen, een flesje water als het warm is, da’s alles en de tennisleraar regelt de rest! Fijn als je je even opgeeft (naam en leeftijd) via info@tennisclubwitmarsum.nl of met een appje naar 06 51114478 (Willemien).  Vriendjes en vriendinnetjes zijn ook van harte welkom! Mocht je nog vragen hebben, laat het ons vooral weten!

We hopen jullie te zien op 14 april op de tennisbaan in Witmarsum!

Tennislessen

Ook dit jaar bieden we natuurlijk tennislessen aan, Frank is weer onze trainer via de Tennis Academie Friesland. Senioren kunnen bij ons lessen, maar de jeugd is natuurlijk ook van harte welkom!  De tenniskids krijgen hier nog apart bericht over en we gaan ook weer actief op zoek naar nieuwe enthousiaste jeugdleden.Aan de hand van de feedback hebben we het volgende aanbod samengesteld voor de senioren:

 • Voorjaar/zomer: 18 tennislessen voor 175 euro. De lessenserie loopt van begin april tot aan de herfstvakantie.  
 • Herfst/winter: 12 tennislessen voor 116 euro. Deze serie start na de herfstvakantie en loopt door in de winter ( je hoeft je hier nog niet voor op te geven).

‘Maak Kennis met Tennis’

Daarnaast bieden we weer Maak Kennis Met Tennis aan; 4 lessen voor 25 euro, om kennis te maken, of om even te proeven hoe het is om te tennissen bij TCW. Dus ken je iemand of ben je iemand die wellicht lid wil worden? Je bent van harte welkom bij MKMT!  

LET OP: opgeven voor de lessen en MKMT kan tot uiterlijk 24 maart! Opgave kan via een e-mail naar info@tennisclubwitmarsum.nl of een appje naar Willemien (06 51114478). Dan maken we op basis van de inschrijvingen de voorlopige lesindeling voor de maand april.

Tot snel!!

 

Het is gelukt! Nadat jaren geleden al de eerste gesprekken gevoerd zijn met de gemeente over de privatisering is er veel gepraat, gedroomd, zijn er beleidsstukken en brieven geschreven, subsidieaanvragen ingediend en toegekend en hebben vrijwilligers vele uren klussend doorgebracht. Maar het resultaat mag er zijn!

Met ingang van maandag 27 december 2021 zijn onze nieuwe tennisbanen beschikbaar en kunnen we sporten op onze eigen ProVision banen.

Van belang voor onze toekomst

Ondanks de demografische ontwikkelingen als krimp en vergrijzing waar we ook in Witmarsum mee te maken hebben, zijn we als vereniging de afgelopen jaren in staat geweest het ledenaantal stabiel te houden. Sterker nog, we zien groei. Het afgelopen jaar hebben we door de komst van corona nieuwe leden mogen verwelkomen, zowel jeugdleden als senioren. Tennis is gelukkig een coronaveilige sport die gespeeld kan worden door zowel jong als oud. Hierop willen we verder bouwen, we willen een vereniging zijn en blijven waar jong en oud veilig en gezond met elkaar kunnen sporten en waar leden en niet-leden elkaar kunnen ontmoeten.

Om die plek te kunnen bieden voor Witmarsum en de omliggende dorpen was het nodig om te investeren in de toekomst, in onze tennisbanen.  De capaciteit van 2 banen was voldoende. De ondergrond was echter aan vervanging toe. Door te kiezen voor een kunststof ondergrond zijn de banen het hele jaar te gebruiken. Dit in tegenstelling tot de gravelbanen waar in de winter niet op gespeeld kan worden. Hiervoor hebben we een (financieel) plan gemaakt waarbij we 2 zaken van groot belang achtten. Zelfredzaamheid , daar waar mogelijk hebben we de capaciteit van vrijwilligers ingezet. En duurzaamheid, we willen zo duurzaam mogelijk acteren door hergebruik van materiaal en grond, ledverlichting, waterbesparing (er hoeft niet meer gesproeid te worden) enz. Met de hulp van vrijwilligers en fondsen hebben we deze plannen kunnen realiseren.

Dankbaar voor ondersteuning

We zijn blij, dankbaar en trots!! Want het realiseren van onze plannen was niet mogelijk zonder financiële steun en hulp van onze leden en van de subsidieverstrekkers. Met de bijdragen van de onderstaande fondsen kunnen wij ‘Samen naar de toekomst’. We kunnen transformeren naar een breed inzetbaar energiezuinig park waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en vitaal kunnen blijven.

Onze dank gaat dan ook uit naar de volgende fondsen die ons hielpen om dit te realiseren:

 • Iepen Mienskipsfûns provincie Fryslân
 • Fonds Bolsward Dronrijp
 • Stichting tot Nut
 • Windpark A7 BV
 • Kernenfonds Gemeente Sudwest-Fryslan
 • Stichting Juckema-Sideriusfonds
 • Coöperatiefonds Rabobank Noord west Friesland
 • Camping Mounewetter
 • Stichting Herbert Duintjer Fonds

Hoe verder?

Een vereniging of een tennispark is nooit ‘af’, we blijven met elkaar werken aan het duurzaam verbeteren van het tennispark en aan het creëren van een sportieve -tennis-omgeving waarin iedereen zich welkom voelt.

Maar op dit moment genieten we vooral enorm van de eerste stappen die we hebben gezet op de nieuwe banen. Een prachtig resultaat waar door velen hard aan is gewerkt. En we nodigen iedereen uit om ook stappen te zetten op onze nieuwe tennisbanen. Voor wie nog nooit getennist heeft, je bent van harte welkom om het te komen proberen, voor onze bekenden, we hopen dat jullie met heel veel plezier blijven tennissen en dat we jullie vaak op de baan ontmoeten!.

Het bestuur van TCW

Jacqueline, Aimée, Piet, Fenneke en Willemien

Top